ЛЕКАРСТВА ЗДРАВНИ КОЗМЕТИЧНИ ХИГИЕННИ ОЩЕ ...

Зелените пространства в града и човешкото здраве
Новина от 14.09.2018 [puls.com]Околната среда оформя човешкото поведение – характеристиките на индивидите и обектите действат както като граници, така и като възможности за действане. В този смисъл характеристиките на средата могат да насърчават онези типове поведения, които са показателни за благосъстоянието на хората. Например, публикация в Social Science & Medicine от 2013 г. ни информира, че хората, които използват природата за физическа активност поне веднъж седмично се радват на по-добро психично здраве в сравнение с тези, които не го правят; и всяко

допълнително седмично възползване от

естествената среда за такива цели намалява риска от лошо психическо здраве с 6%.

Не е тайна, че глобалната урбанизация неминуемо намалява достъпа и ангажираността със зелените пространства, а понастоящем повече от половината от световното население живее в градски райони. Под зелени пространства разбираме поддържани или неподдържани зони, които могат да включват природни резервати, дива природа и градски паркове. Особено в градския контекст, зелените пространства са целенасочено направени с развлекателни, естетически и екологични цели.

Дърветата произвеждат кислород и помагат за филтриране на замърсения въздух, а водните инсталации, като фонтани и езера, охлаждат района през лятото.

Градските паркове и градини също така осигуряват сигурни маршрути за разходки и колоездене. Световната здрава организация съобщава, че по последни данни физическото бездействие, дължащо се на липса на места за отдих, съставлява 3,3% от смъртните случаи в световен мащаб. Свързани статии.. Замърсяването на околната среда отключва самоубийствени мисли 0 Лечението на зависимостта се благоприятства от околната среда 0 Кои са радиоактивните елементи на средата, в която живеем? 0

Не на последно място, психичните разтройства са една от основните причини за общата тежест на заболяванията в световен мащаб, с глобални разходи от 1,6 трилиона евро годишно, съобщават Джо Бартън и Майк Роджърсън в статията си „Значението на зеленото пространство за психичното здраве“, публикувана в The British Journal of Psychiatry през 2017 г. Достъпът до зелени пространства в градските райони притежава положителен ефект върху психологическото презареждане, емоциите и способността на индивидите да рефлектират върху житейските си проблеми.

Като заключение, интегрирането на биофилен дизайн може да осигури икономически ефективна обществена здравна намеса, която насърчава очевидните положителни връзки между зелените пространства и физическото и психично здраве.Copyright © 2018 Lekarstva.top Всички права запазени.


placeholder