Какво означа лекарство, какво представляват лекарствата?

какво са лекарствата

Какво означава думата “лекарство”?

Думата “лекарство” произхожда от думата “лек” – продукт, храна или течност, която лекува организма ни от болест или болестно състояние.

Какво представляват повечето лекарства?

Лекарствата са химическите или биологически активните продукти, които водят до нашето оздравяване. Използването им е широко – в хуманитарната, ветеринарната медицина и стоматологията. Те служат за лечение, диагностика и профилактика на заболяванията, като коригират функциите на организма.

Те могат да бъдат от различен произход – микробен, гъбичен, животински, минерален, полусинтетичен и синтетичен произход. Много от растенията, също биват източници на лекарствени средства, благодарение на биологично активните вещества, които се съдържат в тях.

За създаването и въвеждането на нови лекарства в практиката се преминава през сложен и дълъг процес, състоящ се от два основни етапа – предклиничен и клиничен. Първият е свързан с набирането и подбора на субстанциите, притежаващи биологична активност, а вторият – с изпитване и изследвания на лекарствения продукт.

От тук можете да видите регистрираните лекарствени продукти в България от ИАЛ – Изпълнителна агенция по лекарствата – Регистрирани лекарствени продукти в България.

Действията на лекарствата върху нас са много и различни – стимулиращо, дразнещо, потискащо и задържащо, блокиращо действие и други. Ако бихте искали да получите допълнителна информация, във връзка с тях, вижте повече тук.